Kom nærmere

Kyst

Kyst

Norge har minst hundre tusen kilometer kystlinje når man regner med øyene.Bare Canada har lengre kystlinje.Former og linjer i kystlandskapet har inspirert kunstnere til alle tider.Høye fjellsider styrter seg vilt rett ned i havet.Dype fjorder…

read more →

Fin form i Oktober

Fin form i Oktober

Form 01, i naturForm er et spennende begrep. Hvilke bilder får du opp når du hører eller leser det ordet? Livsform eller kakeform? En ramme rundt noe, eller selve materien?Er den fast, flytende, en amøbe, en kropp eller en stein? Er det en ti…

read more →

Trær, trær, trær!

Trær, trær, trær!

I Bergens parker, grønne lunger, bakgårder og på de små øyene i bylandskapet er det mange fantastiske trær. For hundre år siden ble Byfjellene kalt "Bergens Naturpark". Den gang var det mindre skog der. Nå er Byfjellene kledd av frodig løv- o…

read more →