I Bergens parker, grønne lunger, bakgårder og på de små øyene i bylandskapet er det mange fantastiske trær. For hundre år siden ble Byfjellene kalt "Bergens Naturpark". Den gang var det mindre skog der. Nå er Byfjellene kledd av frodig løv- og barskog. I parkene finner vi bøk, lønn, eik, alm, ask, lind, kastanje; og andre mer eksotiske trær som apeskrekk. Hvorfor er vi fascinert av trær? Er det fordi de kan bli så gamle? De virker beroligende. Så stødige – selv om de kan velte i stormen. Vi er avhengige av trærne. De produserer oksygen. De gir gode sanseinntrykk. Trevirke er et allsidig råmateriale. Trær har alltid betydd mye for folk. Trær blir til hus, båter, redskaper, møbler, mat og medisin. I norrøn mytologi ble de første menneskene skapt av trær. Mannen, Ask, fra asketreet, og kvinnen, Embla, fra almetreet. Trærne eide magisk kraft og de kunne bli hyllet som guder. Tuntreet har ennå stor betydning for folk. Både eik, ask, alm og rogn har vært brukt som tuntre. Almen var en livsforsikring ettersom den kunne gi mat i uår: Barkemel til menneskeføde, og både bark og blader som dyrefôr. Asken var selveste urtreet Yggdrasil. Det bredte greinene sine utover hele verden, og under samlet gudene seg til råd. Rognen beskyttet mot spøkelser og trolldom. Eik sto for styrke, visdom og og livskraft. Oseberg- og Gokstadskipene er bygd av eik.


Selje

Oliven Selje, grafisk trykk, 59x84cm

Vi ser og ser på trær! Blir aldri lei av linjene og fargene. Uendelige variasjoner. Vi tar mange foto, som blir grunnlag for videre grafisk bearbeidelse. Mange trær fra Bergens parker og omegn finner man igjen i våre arbeider.


Første frostnatt

Trær 01, grafisk trykk, 59x84cm

Når vi skaper bilder bygger vi lag på lag. Ulike mønster skaper liv i flaten og gir rytme og fargespill til formen. I mange av trykkene med trær har vi brukt mønster fra gamle bokomslag fra siste halvdel av 1900-tallet. Innen bokbinderi fantes det mange mønster som gikk igjen på papiret som ble brukt til bøkenes utsider. Bøkene er jo forresten også laget av trær. Vikingene risset runer på stykker av bøk, bøkr, på norrønt språk. Derav kommer ordet bok. Det er en fin tanke.