Natthage 02, A1 59,4x84cm

Denne serien er inspirert av onkel Endres herbarium fra 60 tallet.

Plantene fra herbariet har en slags konservert, skjør fortelling i seg.

De er plukket med omhu og arkivert for at man skal gjenkjenne dem og huske navnene deres. De har en særegen koloritt og et helt eget uttrykk.

Vi setter dem inn i nye fortellinger og gir dem nye betydninger.


Opplag: 100 eksemplarer.

Giclèetrykk på «cottonrag» syrefritt papir.

Diskret FabelFlora logo preget nederst i høyre hjørne.

Signert ekthetsbevis følger med.

Design: Scandinavian Surface for FabelFlora


Kjøp
  • kr 1 950,00